Data modificării:

Termeni și condiții

GENERALITĂȚI

Website-ul www.euromedicahospital.ro este deținut și administrat de SC Euromedica Hospital SA, societatea având următoarele date de identificare:

SC Euromedica Hospital SA

Nr. Reg. Com.: J24/1016/2003

CUI: 15740619

Adresa: Str. George Coșbuc, Nr. 48, 430032 Baia Mare, județ Maramureș

E-mail:office@euromedicahospital.ro

Utilizarea site-ului www.euromedicahospital.ro presupune acceptarea și exprimarea acordului cu privire la "Termeni si condiții" prezentate mai jos. SC Euromedica Hospital SA, în calitatea de proprietar și administrator al site-ului www.euromedicahospital.ro, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, precum și a "Termenilor si condițiilor", fără o notificare în prealabil. Când ne referim la „noi” sau „compania noastră” în aceasta declarație, ne referim la SC Euromedica Hospital SA.

În calitate de proprietar al site-ului www.euromedicahospital.ro, SC Euromedica Hospital SA își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, tarifele aplicate, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Euromedica Hospital SA respectă şi protejează confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru www.euromedicahospital.ro. Scopul acestei reguli de confidențialitate este să vă furnizeze tipul de informații pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informații.

Euromedica Hospital SA nu colectează individual date de identificare a utilizatorului website-ului www.euromedicahospital.ro. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs. alegeți să ni le trimiteți prin e-mail. Chiar şi atunci când alegeți să ne furnizați informații, noi le păstrăm confidențiale şi nu transmitem adresa dvs. de e-mail nimănui.

Când un utilizator vizitează pagina site-ului www.euromedicahospital.ro, noi colectăm informații de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informații şi le colectăm pentru a îmbunătății calitatea paginii, a informaților conținute în aceasta şi pentru a face experiența dvs. pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

Pentru informații suplimentare consultați pagina de pe site-ul nostru care conține Politica de confidențialitate.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.euromedicahospital.ro sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

I. Drepturile dvs. în raport cu Regulamentul 2016/679/UE

Regulamentul 2016/679/UE iți oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. Vă vom expune pe scurt aceste drepturi prevăzute de Regulament:

1. Dreptul de acces

Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră că vă prelucrăm datele personale, cum sunt prelucrate și de a avea acces la aceste date.

2. Dreptul la rectificare

Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

3. Dreptul la ștergere/de a fi uitat

Reprezintă dreptul dvs. de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația în care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.

4. Dreptul la restricționare

Reprezintă dreptul dvs. de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea, în cazul în care societatea SC Euromedica Hospital SA nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

5. Dreptul la portabilitate

Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator în cazurile expres prevăzute de Regulament.

6. Dreptul la opoziție

Reprezintă dreptul dvs. de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) sau f), ori art. 6 alin. (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

II. Datele dvs. personale care vor fi prelucrate

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului și care vă vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

III. Scopurile prelucrării

Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite în scopul prestării serviciilor medicale de către SC Euromedica Hospital SA. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptare a dvs. a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului www.euromedicahospital.ro.

Prin acceptarea transmiterii datelor de contact vă dați acordul expres și neechivoc, că datele dvs. cu caracter personal, și anume: nume și prenume, număr telefon, adresă de e-mail, să fie prelucrate de către angajați ai societății SC Euromedica Hospital SA în vederea contactării dvs. în scopul identificării nevoilor de servicii medicale.

De asemenea, în cazul în care motivul navigării pe site este pentru aplicarea la unul din posturile disponibile în cadrul societății, vă punem în vedere faptul ca datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către departamentul de resurse umane, dar și către coordonatorii departamentului pentru care aplici în vederea analizei Curriculum Vitae-ului dvs. în raport cu posturile disponibile sau pentru care ați aplicat.

IV. Apărarea drepturilor dvs.

Drepturile privind protecția prelucrării datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de către dvs. și comunicate către noi prin:

  • poștă la următoarea adresă: Str. George Coșbuc, Nr. 48, 430032 Baia Mare, județ Maramureș
  • e-mail la: office@euromedicahospital.ro

Începând cu data de 01 noiembrie 2020, pentru orice întrebări privind protecția prelucrării datelor dvs. personale vă puteți adresa prin e-mail la office@euromedicahospital.ro, iar dacă considerați că vreunul dintre drepturile prevăzute de Regulament v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numărul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, Nr. 32, Sector 2, București

Telefon: 031-8059211

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Web: www.dataprotection.ro

Vă aducem la cunoștință că noi ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării prelucrării corecte și sigure a datelor dvs. personale.

De asemenea, toate prevederile din prezenta secțiune sunt aplicabile începând cu data de 01 noiembrie 2020, iar orice modificare cu privire la conținutul lor se va face de către Proprietarul/ Administratorul site-ului fără o notificare în prealabil.

ACORD PENTRU A COLECTA INFORMAȚII

Folosind aceasta pagină, vă dați acordul către SC Euromedica Hospital SA de a colecționa și folosi aceste informații așa cum este descris în Politica de Confidențialitate.

INFORMARE CONSUMATORI

Prețurile afișate conțin TVA.

SC Euromedica Hospital SA va pune la dispoziția pacienților/aparținătorilor informații cu privire la:

  • • tarifele practicate reprezentând contravaloarea serviciilor medicale;
  • • precauții și riscuri cu privire la unele tratamente, manopere medicale și manopere chirurgicale;
  • • modul în care trebuie administrat tratamentul și eventualele servicii medicale suplimentare de care trebuie să beneficiați, după caz.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului www.euromedicahospital.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, mărci înregistrate, reprezintă integral proprietatea SC Euromedica Hospital SA și este protejat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială.

Folosirea fără acordul SC Euromedica Hospital SA a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. SC Euromedica Hospital SA poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris și pentru o perioadă determinată.

Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conținute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuția, transmiterea, afișarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licență, crearea de muncă derivate din link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea SC Euromedica Hospital SA. Această interdicție include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obține o listă de utilizatori sau alte informații.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

În nicio circumstanță SC Euromedica Hospital SA nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă SC Euromedica Hospital SA a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

Orice conflict apărut între SC Euromedica Hospital SA și Utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele competente.

FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți (Utilizator sau Administrator) nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Pârțile își vor aduce la cunoștința deîndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral prezentul acord fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

DISPOZIȚII FINALE

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.euromedicahospital.ro intră în vigoare la data de 01.10.2020, iar orice modificare cu privire la conținutul lor se va face de către Proprietarul/Administratorul site-ului fără o notificare în prealabil.

SC Euromedica Hospital SA nu garantează acuratețea şi completitudinea informațiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. SC Euromedica Hospital SA își rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătățiri ale informațiilor conținute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informațiile de pe site-ul www.euromedicahospital.ro pot conține greșeli tehnice, tipografice.

Oricare clauză prezentată mai sus, care va fi găsită necorespunzătoare la un moment dat, nu va transfera nulitatea sau invaliditatea sa asupra întregului conținut al „Termenilor și condițiilor”.

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare