Data modificării:

Despre noi

EUROMEDICA HOSPITAL

Despre noi

Euromedica Hospital SA și-a început activitatea în februarie 2006 din dorința de a oferi o alternativă la sistemul public de servicii medicale, primul furnizor privat de servicii spitalicești din Maramureș, fiind un actor important atât pentru sistemul public al asigurărilor de sănătate cât și pentru sistemul privat al asigurărilor de sănătate, asigurând o gamă largă de servicii medical integratePROMISIUNEA EUROMEDICA HOSPITAL

Satisfacția deplină a pacienților

Calitatea îngrijirilor medicale acordate pacienților este determinată de infrastructură, pregătirea personalului medical, competențele profesionale, experiența și de eficiența în exploatarea resurselor, toate acestea le regăsiți la Euromedica Hospitalˮ

Euromedica Hospital SA


Euromedica Hospital primul spital privat din județul Maramureș


Euromedica Hospital s-a înființat pentru a oferi o alternativă a serviciilor medicale existente pe piața la acea dată. Misiunea Euromedica Hospital este de a oferi servicii medicale de calitate într-o locație la standarde europene cu grad ridicat de confort.

Euromedica Hospital SA funcționează potrivit legilor române în vigoare și aprobării Ministerului Sănătății, nr. XI/A/18301/EN/3011/2013 este acreditat din partea Comisiei Naționale de Acreditare pe o durată de 5 ani până în anul 2022 și asigură asistență medicală de specialitate (spitalicească și ambulatorie). Societatea aplică un sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001:2008, iar laboratoarele sunt acreditate RENAR.

Ministerul Sănătății exercită controlul asupra activității unității, precum și asupra modului de aplicare de către aceasta a dispozițiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.

Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății. Activitatea profesională, precum și respectarea manoperelor și a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică și deontologie profesională sunt de competența, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciștilor din România sau a Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Euromedica Hospital SA îndeplinește condițiile de autorizare sanitară și de funcționare și asigură condiții de consultații, de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătății.

Infrastructura Euromedica Hospital permite medicilor de orice specialitate să efectueze proceduri medicale, inclusiv intervenții chirurgicale, asigurând un maxim de confort pentru pacienții noștri.

Din punct de vedere legislativ, Euromedica Hospital deține toate autorizațiile emise de către Ministerul Sănătății. Este primul spital din România Acreditat de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

S-a achiziționat aparatură medicală de ultimă generație cu ajutorul căreia putem identifica și trata o mare plajă de diagnostice confirmate. Euromedica Hospital asigură toată gama de servicii medicale, de consultații medicale în ambulatoriu, analize și investigații clinice de laborator, spitalizare, intervenții chirurgicale și îngrijire medicală la domiciliu post spitalizare.

Camerele de spitalizare sunt astfel concepute încât să asigure pe lângă dotarea medicală necesară, apropierea de mediul confortabil familial.


Euromedica Hospital asigură asistență medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate


Euromedica Hospital asigură asistență medicală în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate având contract de furnizare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş asigură decontarea serviciilor medicale adresa: Baia Mare, str. Dr. Gheorghe Bilașcu, nr. 22A, Telefon: +40 262 215209, Fax: +40 262 215205, Web: cas.cnas.ro/casamm, E-mail: maramures[@]casmm[.]ro, TelVerde 0800 800971


Activitatea noastră în cifre

Ani de experiență

0

Medici specialiști

0

Specialități medicale

0

Pacienți tratați

0
PACIENȚI MULȚUMIȚI

Ce spun pacienții noștri?

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare