Data modificării:

Acces mass-media

EUROMEDICA HOSPITAL

Acces mass-media

În cadrul Clinicii Euromedica Hospital, relația cu mass-media este asigurată numai prin intermediul responsabilului mass-media (purtător de cuvânt)

Accesul reprezentanților Mass-Media

Reprezentanții mass-media nu au voie să pătrundă în incinta spitalului decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare.

Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți permanent de un reprezentant al spitalului. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de compartiment.

Pentru reprezentanții mass-mediei, accesul în unitate se realizează numai pe baza legitimației de acreditare și a cărții de identitate sau cu acordul managerului spitalului. Pentru obținerea acordului de interviu, anterior, reprezentanții mass-mediei vor face o solicitare scrisă în vederea obținerii acordului de principiu al pacientului și/sau al managerului.

Managerul va stabili locurile și condițiile în care se va putea filma cu ocazia luării unui interviu unui pacient, în condițiile respectării drepturilor pacientului la intimitate. Va trebui să existe acordul pacientului (consemnat în scris de către acesta) pentru a se putea realiza un interviu pacientului.

Interviul se va desfășura într-un spațiu care să nu afecteze refacerea sau odihna altor pacienți, stabilit de șefului de compartiment și aprobat de manager.

În vederea desfășurării în mod corespunzător a acestei activități managerul va desemna un purtător de cuvânt care să fie persoana de contact cu mass-media și să se ocupe de acest gen de probleme, însoțind în permanență reprezentantul mass-mediei.

Legătura dintre spital și mass-media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie. Purtătorul de cuvânt desemnat va realiza și va asigura transmiterea mesajelor conducerii spitalului referitor la situația creată de acordarea interviului, fie prin interviu fie prin postarea pe site-ul spitalului.

În virtutea dreptului la informare, există posibilitatea ca pentru un pacient să se solicite de către mass-media luarea unui interviu. Pentru a se respecta confidențialitatea actului medical și a datelor referitoare la starea pacienților spitalului, se interzice divulgarea informațiilor despre starea medicală a unui pacient, aceasta putându-se realiza doar cu acceptul scris al acestuia. Dacă există acceptul pacientului, purtătorul de cuvânt desemnat va contacta șeful de compartiment medical / medicul curant al pacientului pentru a obține datele generale despre starea pacientului în cauza și va oferi o scurtă descriere a stării sau a evoluției stării de sănătate, cum ar fi: pacientul este în "stare gravă","stabil","evoluția este favorabilă / nefavorabilă" etc.

Ziariștii acreditați au acces la biroul managerului și în sala precizată pentru susținerea conferinței de presă. Ziariștii acreditați pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri și conferințe de presă cu persoanele din conducerea spitalului. Ziariștii acreditați nu pot interveni, sub nici o formă, în desfășurarea comisiilor medicale de lucru și au obligația să se alinieze normelor deontologice din domeniu (Normele Clubului Român de Presă). Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea acreditarii.

Reclamații privind accesul reprezentanților Mass-Media

Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient (adult sau copil) fără acordul în scris al acestuia.

În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informații cu privire la pacient, fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.

Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de reprezentanți mass-media cu echipamente audio-video ascunse.

În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor / înregistrărilor audio puse la dispoziție de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la care înregistrarea a fost făcută.

Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare