Data modificării:

Informații Internare

INFO PACIENT

Informații Internare

Pacienții ca urmare a unor deteriorări ale stării de sănătate solicită servicii medicale spitalicești, atât în spitalizare continuă cât și în spitalizare de zi, dar trebuie să cunoască și să respecte regulamentul privind pacienții tratați în cadrul unității sanitare private

Contextul epidemiologic actual determinat de pandemia COVID-19 ne obligă să internăm pacienții doar în baza unui Test RT-PCR sau Test Rapid Antigen negativ

Documente necesare în vederea internării


În cadrul Euromedica Hospital se pot interna pacienți în sistem privat sau asigurați aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:

 • 1. Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu sau scrisoare medicală emisă de medici cu indicație de revenire pentru internare;
 • 2. Act de identitate:
  • - pentru cetățeni români: buletin/carte de identitate;
  • - pentru cetățeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de ședere;
  • - pentru copii: certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani.
 • 3. Cardul național de sănătate (neprezentarea cardului național de sănătate atrage obligația pacientului de a achita contravaloarea tuturor serviciilor de care a beneficiat în cadrul clinicii);
 • 4. Documente suplimentare, după caz:
  • - pentru angajați: adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12/24 luni, anterioare internării;
  • - pentru pensionari: ultimul cupon de pensie.
 • 5. Eventuale documente medicale (bilet de externare, tratament medical, investigații paraclinice etc).

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

De asemenea, Euromedica Hospital oferă servicii medicale de specialitate în sistem privat, fără ca pacientul să fie asigurat, acesta trebuind să achite, în acest caz, integral contravaloarea serviciilor medicale de specialitate prestate în cadrul clinicii medicale.

Internare paciențiInformați medicul curant și personalul medical asupra oricăror altor afecțiuni de care ați suferit sau suferiți în momentul actual.

1. Informați medicul și personalul medical asupra tratamentelor pe care le-ați urmat sau le urmați în prezent. Tratamentele cronice indicate de alți specialiști vor fi continuate după informarea și cu acceptul medicului chirurg și anestezist și în ziua intervenției. Vă rugăm să informați medicul daca sunteți sub tratament cu Aspirina, Trombostop, Sintrom, Plavix sau alte medicamente hipo-coagulante. Tratamentul cu Aspirină se va întrerupe cu cel puțin 5 zile înaintea intervenției chirurgicale. De asemenea, tratamentul cu contraceptive orale combinate trebuie întrerupt cu 8 zile înainte de intervenție, iar protecția împotriva unei sarcini nedorite trebuie asigurată prin alte metode.

2. Informați medicul și personalul medical asupra alergiilor, sensibilităților deosebite la orice fel de medicament, aliment sau substanță, organică sau anorganică, precum și asupra eventualelor reacții deosebite apărute ca urmare a administrării sau contactului cu vreun produs.

3. Informați medicul curant și personalul medical asupra unor eventuale restricții de ordin medical impuse de opțiuni de conștiință sau de credință.

4. Informați din timp cu privire la anumite obiceiuri alimentare personale sau diete pe care doriți să le respectați pe perioada internării, pentru ca personalul să vi le poată asigura.

În vederea asigurării unui optime asepsii și pentru prevenirea infecțiilor, protocolul de pregătire a intervenției chirurgicale impune:
 • cu o oră înainte de intervenție, dușul cu șampon sau săpun, care vă vor fi puse la dispoziție și care, în unele situații, pot conține un dezinfectant special;
 • cu 30 min înainte de intervenție, igiena orală realizată prin periajul energic al dinților timp de 2 minute;
 • în anumite intervenții, depilarea zonei de incizie cu cremă de uz chirurgical, care vă va fi pusă la dispoziție.

Fumatul este interzis în interiorul și în curtea spitalului, cu excepția locurilor special amenajate, care vă vor fi indicate de personal

Pentru buna desfășurare a activității și pentru confortul dumneavoastră vă rugăm să respectați recomandările personalului de la salon și de la sala de operație.

La solicitarea medicului și/sau a medicului anestezist, este INTERZIS consumul oricăror alimente solide cu mai puțin de 6 ore, precum și a oricăror lichide cu mai puțin de 4 ore înaintea intervenției chirurgicale, indiferent de natura anesteziei.

Introducerea de alimente în spital nu este agreată, cu excepția unor situații speciale care pot fi discutate cu personalul. Mesele sunt incluse în tarifele spitalului, iar pentru alegerea meniului veți fi consultat de asistenta din secție în ziua internării.

Vizitele familiei și/sau prietenilor sunt permise în limite decente până la maxim ora 20:00, fără a interfera cu intimitatea și liniștea celorlalți pacienți. Nu sunt permise vizitele în terapia intensivă. Dacă doriți ca o persoană apropiată să rămână cu dumneavoastră peste noapte vă rugăm să ne anunțați din timp. Acest lucru este posibil doar în limita locurilor disponibile și contra unei taxe hoteliere.

Este permis accesul cu telefoane mobile în salon, cu rugămintea de a respecta dreptul la liniște și intimitate al celorlalți pacienți.

Personalul medical a fost ales pe baza competenței și a disponibilității de comunicare și se află la dispoziția dumneavoastră în permanență. Vă rugăm să informați asistenta coordonatoare sau medicul curant asupra oricăror probleme apărute în relația cu personalul.

Conform Legii nr. 46/2003 Legea drepturilor pacientului, dumneavoastră sunteți singurii care puteți decide dacă alte persoane pot fi informate cu privire la tratamentul, procedurile sau rezultatul investigațiilor și tratamentelor efectuate în cadrul serviciului nostru și care anume informații pot fi furnizate.

Așteptăm cu interes sugestiile și observațiile dumneavoastră în vederea continuei perfecționări a performanțelor noastre.

* În perioada situației de urgență, situației de alertă și în carantină vizitele sunt suspendate

Documente necesare informării și obținerii consimțământului pacientului

 • Consimțământ pentru intervenții chirurgicale și tratament;
 • Consimțământ informat pentru anestezie generală și/sau regională;
 • Consimțământ informat pentru analgezie la naștere și anestezie pentru operația cezariană (după caz);
 • Consimțământ informat pentru naștere/intervenții chirurgicale obstetrică-ginecologie;
 • Consimțământ informat pentru tratamente, investigații sau proceduri de neonatologie (după caz);
 • Consimțământ informat pentru pediatrie;
 • Consimțământ informat pentru efectuarea analizelor de anatomie patologică;
 • Formular de înregistrare în spital;
 • Formular de informare cost intervenție;
 • Fișa de informare în vederea efectuării transfuziei (după caz).

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare