Data modificării:

Informații Asigurare Sănătate

EUROMEDICA HOSPITAL

Informații Asigurare Sănătate

Unitatea noastră oferă servicii medicale tuturor persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate, asigurați ai oricărei case de asigurări de sănătate, în baza documentelor legale și a cardului național de asigurări de sănătate, dacă persoana are calitatea de asigurat

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii


Asigurați toți cetățenii români cu domiciliul în țară, precum și cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România și fac dovada plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii și funcționează ca un sistem unitar, iar obiectivele se realizează pe baza următoarelor principii:
  1. alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări de sănătate;
  2. solidaritate și subsidiaritate în constituirea și utilizarea fondurilor;
  3. alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
  4. descentralizarea și autonomia în conducere și administrare;
  5. participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  6. participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  7. acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;
  8. transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  9. libera concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Euromedica Hospital asigură asistență medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate


Euromedica Hospital asigură asistență medicală în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate având contract de furnizare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş asigură decontarea serviciilor medicale adresa: Baia Mare, str. Dr. Gheorghe Bilașcu, nr. 22A, Telefon: 0262-215209, Fax: 0262-215205, Web: cas.cnas.ro/casamm, E-mail: maramures[@]casmm[.]ro, TelVerde 0800 800 971

Drepturile şi obligațiile pacienților neasigurați


Persoanele care nu pot dovedi faptul că sunt asigurate sunt considerate, din punct de vedere legal, ca fiind neasigurate. Ele beneficiază de serviciile medicale din pachetul minimal, în situațiile în care viața acestora sau sănătatea membrilor comunităților din care fac parte este pusă în pericol. Aici, ne referim la urgențele medico-chirurgicale, bolile infecțioase (hepatita, gripa, TBC, bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, varicela, rujeola etc.), controalele în timpul sarcinii și cele postnatale, serviciile de planificare familială.

După ce au beneficiat de unul dintre serviciile incluse în pachetul minimal, prevăzut pentru persoanele neasigurate, acestea vor trebui să suporte restul cheltuielilor necesare în procesul de îngrijire. Pacienții fără asigurare medicală nu vor primi rețete pentru medicamentele eliberate gratuit sau compensat, dar nici trimiteri pentru diverse investigații sau tratamente de recuperare.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital


mai multe detalii


Drepturile și Obligațiile Asiguraților

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizațiile implicate


mai multe detalii


Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare

Etichete