Data modificării:

Informații Externare

INFO PACIENT

Informații Externare

Pacienții care au beneficiat de servicii medicale spitalicești, atât în spitalizare continuă cât și în spitalizare de zi, ca urmare ameliorării stării de sănătate sunt exterenați de către medicul curant sau se pot externa la cerere

Externare pacienți


Se fac externări zilnic sau la cererea pacientului sau a aparţinătorilor legali, în timpul programului de lucru 08:00 - 16:00.
La externare, pacienții vor avea asupra lor Cardul Național de Asigurări de Sănătate şi vor primi următoarele documente:
  1. Bilet de ieşire/Scrisoare medicală;
  2. Prescripție/Reţetă medicală (dacă este cazul);
  3. Certificatul de concediu medical (dacă este cazul);
  4. Recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu (dacă este cazul);
  5. Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
  6. Recomandări privind un stil de viață sănătos;
  7. Decontul de cheltuieli (informativ).
La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital.

La externare pacienții neasigurați vor achita contravaloarea serviciilor medicale spitalicești, iar pacienții asigurați vor achita contravaloarea serviciilor hoteliere (contravaloarea serviciilor medicale de specialitate fiind suportată, în acest caz, de asigurările sociale de sănătate).

La externare pacientul va plăti taxa de coplată (în sistemul de asigurări sociale de sănătate), conform Contractului-cadru, în cuantum de 10 lei.
Se exceptează de la achitarea taxei de coplată: pensionarii cu pensie mai mică de 1.265 lei, femeile însărcinate şi lăuze care au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, urgenţele, elevi/studenţi.

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare