Data modificării:

Pagina Pacientului

INFO PACIENT

Pagina Pacientului

O comunicare bună între medic și pacient crește nivelul de încredere și de satisfacție al pacientului în ceea ce privește actul medical, dar influențează și o serie de indicatori ai stării de sănătate printre care durerile cronice de cap, nivelul de zahăr din sânge și alți parametrii fiziologici


Informații pacient

În cadrul Euromedica Hospital se pot interna pacienți în sistem privat sau asigurați aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital și alte informații generale legate de relația cu pacienții și relația cu vizitatorii pacienților

Informații Internare

Pacienții ca urmare a unor deteriorări ale stării de sănătate solicită servicii medicale spitalicești, atât în spitalizare continuă cât și în spitalizare de zi, dar trebuie să cunoască și să respecte regulamentul privind pacienții tratați în cadrul unității sanitare private

Informații Asigurare

Unitatea noastră oferă servicii medicale tuturor persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate, asigurați ai oricărei case de asigurări de sănătate, în baza documentelor legale și a cardului național de asigurări de sănătate, dacă persoana are calitatea de asigurat

Drepturi și Obligații

Pacienții au dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice, la adresabilitate liberă la asistenta medicală, conform prevederilor

Rambursare Cheltuieli

Asiguraţii care suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, pe perioada internării, în baza documentelor medicale întocmite de medicul curant, avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, pot solicita rambursarea acestor cheltuieli

Chestionar Satisfacție

Preocupați în mod constant de calitatea şi evoluția relației cu pacienții care beneficiază de serviciile unității noastre medicale, am conceput un chestionar în scopul de a aduna informații care să ne permită o evaluare obiectivă a gradului de satisfacție a pacienților noștri internați

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare